Faktuelle oplysninger

Antal elever

 Opgørelse over antallet af elever på skolen og i børnehuset:
 • Samlet elevtal pr. 18. september 2017:  127 elever
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 •  

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 9,33 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 11 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 10 elever pr. klasse

  OBS. Ovenstående optælling tager ikke udgangspunkt i de sammenlæste klasser, men derimod i stamholdene. 

 •  

Karaktergennemsnit

 
 

Årskarakter

standpunkt

Årsprøve

Dansk retstavning

 

 

Dansk læseprøve

 

 

Dansk skriftlig fremstilling

 

 

Projektopgave

 

 

Matematik færdighedsregning

 

 

Matematik problemregning

 

 

Matematik orden

 

 

Engelsk

 

 

Tysk

 

 

Samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseret på skolens 8. klasses elever (14 elever i skoleåret 2016/2017), der prøves på FSA-niveau

 

Antal elever pr. pc

 • Bærbare pc'er til rådighed: 40
 • iPads til rådighed: 10
 • Antal elever pr. pc: 2,5

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 18. september 2017:  11
  Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale